• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

شارژ کارت


شارژ اعتبار کارت

  • در وارد کردن اطلاعات کارت خود دقت کنید. حداکثر نیم ساعت پس از پرداخت کارت شما شارژ خواهد شد.
  • حداقل مبلغ برای شارژ 50 هزار تومان باید باشد.