تا که از جانب معشوق نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

در عصر حاضر که شتاب تغییرات، دستیابی به اهداف را پیچیده تر از گذشته ساخته است و روند سریع تحولات بگونه ای شکل گرفته که اکثر شرکت ها توانایی لازم برای پذیرش تغییر و حرکت به سوی تعالی را از دست داده اند، شرکت راهیان سلامت بیش از پیش مصمم گردیده تا با جایگزینی شعور به جای شعار و انعطاف در مقابل خواسته و نیازهای مشتریان، این روند را به فرصتی کم نظیر برای تحقق آرمان های خویش سازد، به همین منظور، ارتقای مستمر کمی و کیفی خدمات ، همراه با نوآوری و خلاقیت را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است که رجاء واثق داریم با تکیه بر تعهد و دانش کارکنان و مدیران در دستیابی به افق های جدید، موفق خواهیم بود . البته حفظ ره آورد گذشته و حل چالش های پیش رو، بی شک نیازمند همراهی خردمندانه مشتریان بعنوان مشاوری دلسوز و آگاه است تا با نگرشی جامع  ما را در رسیدن به خواسته هایشان و پاسداشت ارزشهای بنیادین مانند کیفیت، حفاظت از محیط زیست، سلامت و نشاط مخاطبان، هدایت و راهنمایی کنند. شرکت راهیان سلامت به عنوان خدمتگزاری صدیق با اتکال به قوه لایزال الهی و به پشتوانه اعتماد مشتریان، با
ارائه آموزش های لازم به مدیران و کارکنان خود،
همچون افزایش دانش، توانایی حل مساله، آگاهی، ایجاد انگیزه و اقدام موثر، پذیرش هرگونه تغییر را تسهیل نموده تا بر پایه اصول اعتقادی که در منشور اخلاقی ارائه شده و مشتمل بر مشتری مداری، تکریم و احترام، تعالی فرهنگ سازمانی و قانون محوری است، موجبات رضایتمندی روزافزون مشتریان را فراهم آورد.

سامان یوسفیان

مدیرعامل