• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخراطلس


تصاویر


آدرس


ازگل-نوبهار-گلستان شرقی-مجموعه فرهنگی ورزشی اطلسنوع پذیرش: سنتی و هوشمند
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

ازگل-نوبهار-گلستان شرقی-مجموعه فرهنگی ورزشی اطلس

تلفن: 02122192032
تعداد کارت: پذیرش سنتی و الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 17:03) 20\01\1402