• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر نورالاصفیاء


تصاویر


آدرس


حکیمیه-بلوار بهار-خیابان پورمختار-جنب مسجد نورالاصفیاءنوع پذیرش: سنتی و هوشمند
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

حکیمیه-بلوار بهار-خیابان پورمختار-جنب مسجد نورالاصفیاء

تلفن: 02177006363
تعداد کارت: پذیرش سنتی و الکترونیک دارد. 18 کارت سنتی پذیرش دارد.
-

آخرین بروزرسانی چهارشنبه (ب.ظ 17:39) 25\03\1401