• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر احسان غرب


تصاویر


آدرس


خیابان قزوین- خیابان سبحانی- کوچه قلی زادهنوع پذیرش: سنتی و هوشمند
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

خیابان قزوین- خیابان سبحانی- کوچه قلی زاده

تلفن: 02155709842
تعداد کارت: پذیرش سنتی و الکترونیک دارد. 22 کارت سنتی پذیرش دارد.
-

آخرین بروزرسانی شنبه (ب.ظ 19:14) 08\02\1397